CLEAN-O-POINT - rotačné čističe hrotov spájkovačiek

CLEAN-O-POINT - rotačné čističe hrotov spájkovačiek
CLEAN-O-POINT - rotačné čističe hrotov spájkovačiek
 
Je to unikátny výrobok švajčiarskej firmy ELVO, patentovaný vo všetkých vyspelých štátoch sveta. Ide o motorizovaný čistič hrotov, ktorý podstatne zlepšuje kvalitu spájkovania, znižuje výrobné náklady, ako aj únavu pracovníkov, a preto by nemal chýbať na žiadnom profesionálnom pracovisku.
Čistič tvoria dve oproti sebe rotujúce špongie poháňané elektromotorom a zberná nádobka na zvyšky po spájkovaní. Keď sa medzi špongie v tvare valca zasunie hrot spájkovačky, tento v priebehu jednej sekundy dokonale očistený zo všetkých strán.


Čističe CLEAN-O-POINT sa vyrábajú v dvoch modifikáciách, a to buď s vypínačom, alebo s automatickým štartom. Firma ELVO vyrába taktiež spájkovacie stanice, v ktorých je rotačný čistič zabudovaný.

Nevýhody klasického čistenia hrotov:
Pri použití klasickej špongie sa jedným pohybom očistí len tá časť hrotu, ktorú práve otierame o špongiu. Na očistenie celého hrotu treba preto min. 3 až 4 rotačno priamočiare pohyby, čo pri častom opakovaní značne prispieva k únave pracovníka a k znižovaniu jeho koncentrácie.
Obyčajne sa využíva stred špongie, ktorý sa rýchlo zanesie nečistotami a tak po krátkom čase vlastne čistíme hrot na špinavej ploche. A naopak, časté pranie špongie vedie k časovým stratám.
Keďže špongia je elastická, pri čistení z nej môžu odskakovať nečistoty a zvyšky cínu. Tým sa znečisťuje pracovisko, a dopadanie kúskov cínu na dosku s vyššou hustotou montáže môže ľahko spôsobiť skrat.

Z praxe je známe, že mnohokrát býva špongia príliž mokrá a pri čistení spôsobí hrotu zakaždým tepelný šok a redukuje tak zásadne jeho životnosť. Často sa stáva, že pri čistení malých hrotov príde do styku s mokrou špongiou aj púzdro výhrevného telesa, čo skracuje jeho životnosť.

A čo na to CLEAN-O-POINT ? Jeho čistiace špongie sú vždy čisté! Špongie v tvare valcov rotujú oproti sebe nerovnakou rýchlosťou, čím sa navzájom čistia. Odskakovanie cínu a iných nečistôt Clean-o-point nepozná. Rotujúca dvojica špongií spoľahlivo dopraví všetky nečistoty do uzavretej zbernej nádoby. Zaisťuje kľudnú prácu bez zbytočných, či zložitých pohybov. Čistenie hrotu prebehne jediným pohybom a netrvá dlhšie ako jednu sekundu. Hrot sa pritom dokonale očistí zo všetkých strán.

Jednoduchá údržba: Stačí špongie jedenkrát denne vyprať v čistej vode, dobre ich vyžmýkať a nasadiť späť, vyprázdniť zbernú nádobku a čistič je pripravený na celodennú prácu. K strate vlhkosti špongie prakticky nedochádza, pretože odparená voda kondenzuje vnútri skrinky a je privedená späť na špongie.

Konštrukcia čističa zabezpečuje, že do styku so špongiou môže prísť len hrot, ale v žiadnom prípade výhrevné teleso. Samotný hrot prichádza do styku s vlhkou špongiou podstatne kratšiu dobu, čím sa mu odoberie menej tepla a je menej namáhaný.

A nakoniec hospodárnosť: Používaním CLEAN-O-POINT sa predlžuje životnosť hrotov, a je zaistený jednoduchý zber odpadového cínu na recykláciu. Hlavnou prednosťou rotačného čističa je však značná úspora času, a to až na jednu tretinu času potrebného pri klasickej metóde, čo činí ušetrenie 12% pracovného času.