Reklamačný poriadok

Problémy môžu vzniknúť aj pri všemožnej snahe sa im vyhnúť. V oddôvodnených prípadoch reklamácie prednostne vybavíme ku spokojnosti našich zákazníkov výmenou tovaru, jeho opravou v zákonnej lehote, alebo iným dohodnutým spôsobom, v súlade s ustanoveniami občianskeho, resp. obchodného zákonníka. 
 

Reklamovať tovar zakúpený u nás možno telefonicky, e-mailom, ale kvôli jednoznačnému zdokumentovaniu, najlepšie vyplnením nášho reklamačného formulára, ktorý nájdete tu.