Infračervené teplomery

Infračervené teplomery

Infračervený /IR/ teplomer – ideálny prístroj pre mnohé odvetvia

 

IR teplomer je malý, ľahký, presný, rýchly a má široký teplotný rozsah. Meria bezkontaktne, a teda možno ním bezpečne merať aj na  objektoch s vysokou povrchovou teplotou, alebo pod napätím.

Je mimoriadne vhodný pre všetkých technikov všade tam, kde treba rýchlo a efektívne merať teplotu na mnohých objektoch,  robiť veľa opakovaných meraní, či merať na ťažko prístupných miestach. Dobrým príkladom je použitie v energetike, strojárenstve, chemickom, stavebnom, či potravinárskom  priemysle, kúrenárstve, atd...  Kontrola teploty technologických zariadení totiž dokáže často preventívne odhaliť zdroje hroziacich porúch, či havárií.

Princíp merania vychádza z faktu, že každé teleso vydáva elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou zodpovedajúcou jeho teplote. IR teplomery využívajú rozsah infračerveného žiarenia s vlnovou dĺžkou ca. 1,5 až 15 μm. Toto žiarenie sa optikou sústredí na snímač, ktorého výstupný signál sa následne prevedie do digitálnej podoby na displeji.

Vzdialenosť merania: závisí od  optiky prístroja, t.j. na akú vzdialenosť dokáže primerane zaostriť. Prístroj totiž nemeria teplotu bodu, ale teplotu vyžarovanú snímanou  plochou. Preto má každý IR teplomer stanovenú  tzv. optickú chrakteristiku, čo je optický pomer medzi vzdialenosťou meraného objektu a šírkou meracieho kužela v mieste merania.

Napr. optický pomer 13 : 1 (42515) znamená, že prístroj  pri vzdialenosti 13cm od meraného objektu meria teplotu na ploche s priemerom 1cm. Čím je optický pomer väčší, napr. 50 : 1 (42545),tým je merací kužel ostrejší  a o to z väčšej vidialenosti môžeme merať. Ak meriame teplotu veľkej plochy s rovnomerným rozložením teploty, možno merať aj zo vzdialenosti niekoľkých m, avšak presnosť merania môžu skresliť napr. blízke svetelné zdroje. Treba sa tiež vyvarovať  prípadu, keď je meraný objekt menší, ako meraná plocha – tu by pozadie objektu mohlo zaviesť do merania chybu. Drahšie a kvalitnejšie teplomery majú jedno až trojlúčový laserový zameriavač, na exaktné vymedzenie meranej plochy.

Na záver treba poznamenať, že mnohí výrobcovia uvádzajú optický pomer nie v cm, ale v anglických palcoch /inch/ kde 1“ = 2,54cm.
 
Emisivita: vyjadruje schopnosť objektu vyžarovať teplo, a závisí od jeho povrchu. Vysoko lesklý povrch, napr. zrkadlo má emisivitu 0, kým čierne matné teleso má emisivitu 1, čo zodpovedá maximu vyžiarenej energie.  V bežnej praxi pri informatívnych meraniach vystačíme s pevne nastavenou emisivitou 0,95, ku ktorej sa blíži väčšina povrchov. Na vysoko presné merania slúžia teplomery s nastavitelnou emisivitou – postup nastavenia je súčasťou každého návodu na obsluhu.
Teplotný rozsah merania: Zväčša sa pohybuje v rozmedzí  -50 až +2200 °C (VIR50), podľa typu prístroja. Závisí predovšetkým od kvality použitého snímača a optiky. Lacnejšie prístroje majú rozsah merania primerane menší, ale v bežnej praxi dostačujúci.
Presnosť prístrojov: bežne sa pohybuje  v oblasti 1 až 3%  a závisí hlavne od kvality použitej elektroniky. Tento parameter sa skladá z viacerých zložiek a jednotliví výrobcovia ho nedefinujú rovnako. Preto pri porovnávaní viacerých značiek treba postupovať obozretne.
IR teplomery fy. EXTECH: Výrobca má pre rok 2015 v programe 24 typov IR teplomerov s certifikátom CE, od jednoduchších, až po vysoko presné, a doplnené špeciálnymi funkciami. 
 
Jedným z cenovo najdostupnejších laserových infračervených teplomerov je model IR400 (s  rozsahom merania od -20°C do +332°C). Je vhodný pre údržbárov, kurenárov, pokladačov podlahového kúrenia, pracovníkov v autoservise, atď. 
K obľúbeným patrí aj model 42512 (s  rozsahom merania od -50°C do +1000°C), ktorý sa vyznačuje vstavaným duálnym laserovým zameriavačom s rýchlou odozvou a presným optickým rozlíšením až 30:1.