Kontakty

Kontaktné údaje:

MIKRONA,s.r.o
ul. Slobody 22
934 05 Levice 
Slovensko

Tel:  +421-905-257 784
         +421-36-6310 430
         
+421-36-6313 112
 

Fax: +421-36-6312 497

E-mail: mikrona@mikrona.sk

 

Fakturačné a ID údaje:

IČO: 36526762
IČ DPH /VAT/: SK2020156391

Bankové spojenie:

SLSP,a.s., pobočka Levice
č.účtu IBAN: SK12 0900 0000 0002 2015 3412
SWIFT Code/BIC : GIBASKBX

 

Kontakt pre servis a reklamacie:

MIKRONA,s.r.o.
L. Exnára 36,
934 05 Levice

Tel:  +421-905-257 784
         +421-36-6310 430

 

Firma je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 10902/N.