Obchodné podmienky

1. Minimálna hodnota tovaru v objednávke:  
Je stanovená na „15€“ bez DPH, resp. „18€ vrátane DPH. Táto suma vychádza z minimálnych nákladov na spracovanie objednávky.

/Naše náklady na spracovanie objednávky obsahujú: Zaevidovanie objednávky do systému, obalový materiál a zabalenie tovaru, vytlačenie   prepr.  štítku  s adresou   odberateľa, vytlačenie faktúry a dod. listu, náklady na účtovné spracovanie obchodného prípadu./

2. Predajné ceny:  
U všetkých položiek ich uvádzame bez DPH, aj s DPH.  Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny platia pre 1 ks, resp. jedno balné množstvo. Pre primerane väčšie množstvá, rámcové objednávky, atd, poskytujeme individuálne zľavy. Pre neskladové položky Vám radi vypracujeme cenovú a termínovú ponuku. Ak máte vlastnú cenovú predstavu, dajte nám  vedieť, pomôže to skvalitniť a urýchliť naše služby. U položiek, kde nie je uvedená cena, si vyžiadajte cenovú a termínovú ponuku.

Našim stálym zákazníkom poskytujeme množstevné a vernostné zľavy.
Školám, vedeckotechnickým inštitúciám a zdravotníctvu poskytujeme max. možné zľavy.
V cenách sú zahrnuté zákonom stanovené poplatky za likvidáciu odpadu.

3. Spôsob platby:  /Platobné podmienky/

         - Dobierka
         - Bankový prevod **
         - možnosť platby kartou pripravujeme

** Pre stálych obchodných partnerov ponúkame možnosť platby na faktúru s dohodnutou splatnosťou. (v nákupnom procese označte ako spôsob platby voľbu Bankový prevod a my vám spolu s tovarom zašleme faktúru so splatnosťou)

Pre nových zákazníkov zákazníkov, neregistrovaných zákazníkov a subjekty so zahraničným sídlom je možná platba vopred bankovým prevodom, alebo dobierkou.

Pozn. 
Pri platbe vopred bankovým prevodom  je potrebné uviesť ako viariabilný symbol číslo objednávky a vykonať prevod tak, aby bola platba pripísaná na náš účet do 7 pracovných dní. Objednávka sa začne vybavovať až po pripísaní úhrady na náš účet a v prípade neevidovania úhrady do 7ich pracovných dní bude automaticky stornovaná.

Ak firma vyžaduje vystavenie predfaktúry, prosíme o doplnenie tejto informácie do poznámok k objednávke.

Platba hotovosťou, keďže nevlastníme reg. pokladňu, je v našej firme z legislatívnych dôvodov vylúčená, je však možná u našich zmluvných maloobchodných predajcov / Platí pre Hobby zónu/.

4. Prepravné náklady:  
Pri objednávkach nad 300 € bez DPH prepravné náklady v rámci SR hradí naša firma. Mimo SR podľa cenníkov zvolenej prepravnej služby. 

Pokiaľ sa jedná o plnenie objednávky v dvoch dodávkach, prepravné náklady druhej dodávky znáša firma MIKRONA,s.r.o. .
Ak  zákazník požiada o dodávku tovaru z jednej objednávky vo viacerých čiastočných dodávkach, účtujeme prepr. náklady ku každej dielčej dodávke.

V ostatných bežných prípadoch cena prepravného závisí od hmotnosti balíka.

Kuriér DPD

  Váha balíka      Cena € bez DPH
      0-3 kg             5 €
     3-5 kg             8 €
    5-10 kg             9 €
    10-20 kg            11 €
    20-31,5 kg            15 €
  nad 31,5 kg         individuálne

 

Poplatok za službu dobierka:

 Dobierka do       Cena € bez DPH
      300 €            1,50 €
     nad 300             zdarma

 

K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, 
ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com/sk/cennik–dpd/. 

 

Zákazník má možnosť použiť vlastného prepravcu, ak je to pre neho cenovo výhodnejšie.
Dodávka objednaného tovaru po častiach: Ak máme na sklade len časť objednaných položiek v rámci jednej objednávky, navrhneme zákazníkovi optimálny termín dodávky. 

 

5. Prevzatie zásielky:
Zákazník je vo vlastnom záujme povinný pri prevzatí balíka skontrolovať jeho celistvosť a neporušenosť. V spornom prípade spíše s doručovateľom reklamačný protokol a spolu s ním skontroluje obsah zásielky. Ak je obsah poškodený následkom vonkajších vplyvov, zákazník balík neprevezme.

6. Osobný odber tovaru:  
Je možný v prípade predchádzajúcej dohody u nás, alebo na adresách našich zmluvných partnerov.

Platba hotovosťou, keďže nevlastníme reg. pokladňu, je v našej firme z legislatívnych dôvodov vylúčená, je však možná u našich zmluvných maloobchodných predajcov / Platí pre Hobby zónu/.

7. Objednanie tovaru:
Objednávka tovaru je možná e-mailom, poštou, telefonicky, faxom, cez e-shop, alebo po predchádzajúcej dohode osobne. 

Za návrh kúpnej zmluvy zo strany zákazníka s firmou Mikrona, s.r.o. sa považuje riadne vyplnená objednávka so všetkými požadovanými identifikačnými a kontaktnými údajmi kupujúceho, presne definovaným názvom tovaru, obj. kódom, objednaným množstvom, spôsobom dopravy, formou platby, prípadne doplnené špeciálnymi požiadavkami zákazníka.

Automaticky zasielané emailové oznámenie po nákupe v e-shope www.mikrona.sk o zaevidovaní objednávky do elektronického systému sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Potvrdenie o záväznom prijatí objednávky (uzavretí kúpnej zmluvy) bude zaslané emailom po overení dostupnosti tovaru, termínu dodania, zvoleného spôsobu platby a dopravy. 

8. Postup pri objednávaní cez eshop:      
Cez e-shop možno objednať  všetok tovar, pri ktorom je symbol košíka. Je to tovar, ktorý máme na sklade, alebo ho vieme zabezpečiť v dostupnej dobe.

Tovar, ktorý máme na sklade, odosielame počas pracovných dní do 24 hodín po prijatí objednávky.
Medzipredaj je vyhradený.
Pri tovare, kde nie je uvedená predajná cena, alebo termín dodania, je potrebné si vyžiadať cenovú a termínovú ponuku. Ak je to potrebné, kontaktujeme zákazníka telefonicky, alebo e-mailom v záujme upresnenia dodacích podmienok. 

9. Dodacie lehoty:  
Tovar, ktorý máme na sklade, odosielame do 24 hodín od spracovania objednávky. 

U ostatného tovaru informujeme zákazníkov o predpokladanom termíne odoslania zásielky.
V prípade, že dodávku realizujeme podľa našich objektívnych možností na dva krát, účtujeme dopravu len raz. Pokiaľ si zákazník vyslovene želá časť dostupného tovaru poslať čo najskôr, účtujeme prepravné náklady s každou dielčou dodávkou.

10. Ochrana osobných údajov:  
Ochrana osobných a firemných údajov našich obchodných partnerov má u nás najvyššiu prioritu. Riadi sa predovšetkým zákonom 122/2013 Z.z. SR. Zoznam osobných údajov tvorí správne vyplnené meno objednávajúceho (prípadne aj meno firmy), adresa (fakturačná a dodacia), telefón, email, u firiem aj IČO, DIČ, IČO DPH. Tieto údaje spracovávame pre správne vybavenie vašej objednávky, u registrovaných užívateľov pre výhody ako možnosť platby na faktúru a neposkytujeme ich tretím stránám, okrem údajov poskytovaných prepravnej spoločnosti pre správne doručenie tovaru z vašej objednávky. 

Vaše údaje nevyhnutné pre vzájomnú komunikáciu sme nútení uchovávať v našej elektronickej databáze. Túto si aj vo vlastnom záujme chránime všetkými nám dostupnými prostriedkami. Avšak proti cieleným útokom hackerov ani my nie sme imúnni, aj keď pravdepodobnosť takéhoto úniku informácií považujeme za zanedbateľnú.

11. Reklamácie:       
Problémy môžu vzniknúť aj pri všemožnej snahe sa im vyhnúť. V oddôvodnených prípadoch reklamácie prednostne vybavíme ku spokojnosti našich zákazníkov výmenou tovaru, jeho opravou v zákonnej lehote, alebo iným dohodnutým spôsobom, v súlade s ustanoveniami občianskeho, resp. obchodného zákonníka. 

Reklamovať tovar zakúpený u nás možno telefonicky, e-mailom, ale kvôli jednoznačnému zdokumentovaniu, najlepšie vyplnením nášho reklamačného formulára, ktorý nájdete tu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na reklamačnú žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárska SR. Celé znenie zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov si môžete prečítať na  Zákon 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

12. Záručná lehota:  
Jej dĺžka sa pre súkromné osoby riadi Občianskym zákonníkom, podľa ktorého je stanovená na 2 roky. To platí, pokiaľ bol tovar používaný v bežných podmienkách, v súlade s návodom na obsluhu a nenesie známky neprimeraného opotrebenia, resp. nešetrného zaobchádzania. Výnimku tvorí tovar podliehajúci skaze, znehodnoteniu časom a inými fyzikálno-chemickými faktormi, napr. batérie, cínové pasty a pod, kde je záručná lehota stanovená výrobcom a môže byť primerane kratšia.

V prípade podnikateľských subjektov upravuje dĺžku záručnej lehoty Obchodný zákonník.
Ten pripúšťa stanoviť záručnú lehotu individuálne, podľa charakteru tovaru,resp. jeho spôsobe a intenzite použitia. Týka sa to predovšetkým výrobkov, ktorých funkčnosť je založená na premenných fyzikálno-chemických procesoch /napr.batérie/,  alebo výrobkov pracujúcich na hranici svojich technologických možností. V týchto prípadoch stanovuje záručnú lehotu výrobca, resp. dovozca.
Každú reklamáciu v záruke treba podložiť účtovným dokladom o nákupe.

 

13. Odstúpenie od zmluvy /Storno objednávky/:  

13a. Zo strany zákazníka:
V prípade súkromných subjektov platí príslušná legislatíva podľa Občianského zákonníka.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu u predávajúceho do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho zaslaním v listinnej podobe, alebo emailom, faxom. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze
 Predávajúci vráti zákazníkovi prijatú platbu spojenú s jeho objednávkou do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii.
Tovar musí byť odovzdaný, alebo odoslaný bezodkladne a najneskôr do 14 dní od rozhodnutia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátený tovar musí byť neporušený, nepoužitý, plne funkčný a bez akéhokoľvek poškodenia, či znečistenia. Až po jeho posúdení podľa týchto kritérií bude zákazníkovi vrátený uhradený obnos.  Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník. 

Ak sa jedná o objednávku mimo nášho bežného sortimentu, tovar vyrobenený podľa špecifikácií spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru, o dodanie tovaru, ktorého cena závisí od kolísania cien na trhu, vrátenie tovaru je možné jedine v prípade zdokumentovanej vady.
V prípade podnikateľských subjektov platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
Neskladové položky a zaobstarané na špeciálnu objednávku nie je možné stornovať, pokiaľ sme ich už objednali u výrobcu, resp. u dodávateľa. Vo všeobecnosti sa našim zákazníkom  snažíme vychádzať v ústrety a veci riešiť čo najkratšou cestou k ich spokojnosti. 

13b. Zo strany dodávateľa:
Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa, teda fy. MIKRONA,s.r.o. prichádza do úvahy v týchto prípadoch:
- živelná havária na strane výrobcu, prepravcu, alebo dodávateľa
- neočakávané zrušenie výroby, alebo dodávok daného produktu, prípadne výrazná zmena ceny zo stran dodávateľa
- ak nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanej lehote 
- zmena legislatívy, resp. administratívne prekážky na strane vývozcu či dovozcu
- iné faktory, ktoré firma MIKRONA,s.r.o. nedokáže ovplyvniť.

 14. Problémy a omyly:  
Tie vždy boli, aj budú. Väčšinu z nich má na svedomí ľudský faktor z ktorejkoľvek strany, nás nevynímajúc. Ak sa vyskytnú, ich rýchle vyriešenie a sprevadenie zo sveta je naším prvoradým záujmom. Je to len o dobrej vzájomnej komunikácii, pochopení a dobrej vôli.

15. Medzipredaj je vyhradený.
Tak, ako všetci naši dodávatelia, aj firma MIKRONA si v oddôvodnených prípadoch vyhradzuje právo medzipredaja v čase medzi odoslanou ponukou a príchodom objednávky.Ak k medzipredaju dôjde, zákazníka o tom bezodkladne informujeme a pokiaľ je to možné, navrhneme mu náhradný termín dodávky.

16. Zodpovednosť za chyby a zmeny na stránke  www.mikrona.sk
Firma MIKRONA,s.r.o. si dáva maximálne záležať na pravosti a správnosti uvedených údajov.
Napriek tomu môže dôjsť k chybám či nepresnostiam z rôznych dôvodov, najmä v prípade prevzatých údajov z iných zdrojov. Preto firma MIKRONA,s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody tretím stranám, spôsobené prevzatím a použitím akýchkoľvek uvedených informácií.

Zároveň si firma MIKRONA,s.r.o. vyhradzuje právo na aktualizáciu cien, sortimentu a uvedených informácií.

17. Záručné a pozáručné opravy:    
Firma MIKRONA,s.r.o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis pre nasledovné značky:
- WELLER – spájkovacia technika
- DELVO -  elektrické skrutkovače
- EDSYN – spájkovacia technika
- ELVO – automatické čističe  hrotov
- EXTECH – meracia technika
- HAMEG – meracia technika
- ELMOTEC – spájkovacia technika
- ZEVATRON – spájkovacia technika
- INÉ ZNAČKY -  len po preverení dostupnosti náhr. dielov

Servis robíme  na základe našej predbežnej cenovej ponuky schválenej zo strany zákazníka.
U zložitejších zariadení vieme spracovať cenovú ponuku len po zistení konkrétnej závady v našom servisnom stredisku.
U málo frekventovaných zariadení, kde je poruchovosť nepredvídateľne nízka, môže trvať zaobstaranie náhr. dielov zo zámoria a tým aj oprava viac, ako 30 dní. Na vyžiadanie zistíme predpokladanú dĺžku opravy.

18. Cookies
Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme skvalitnili naše služby. Pozeraním našich stránok súhlasíte s používaním týchto súborov. Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach sú „krátkodobé“ (po vypnutí prehliadača sa automaticky vymažú) a „dlhodobé“ (ostávajú uložené v prehliadači aj po vypnutí počítača.) Dlhodobé obsahujú nastavenia používateľa. Slúžia na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne na štatistické alebo reklamné účely. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami  tzv. „cookie tretích strán“ - od Google používame reklamný systém AdWords, kde sa zbierajú cookies na remarketingové účely a pre účely sledovania štatistík návštevnosti používame rozšírené štatistiky Google Analytics. Odmietnutie používania súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači.