Slovník

Významový slovník

Slovník je zameraný na terminológiu a skratky v oblasti elektroniky, elektrotechniky a súvisiacich odvetví. Slúži na rýchlu orientáciu,  neobsahuje úplne podrobné vysvetlenia. Priebežne bude rozširovaný a zdokonaľovaný.

AWG  /American Wire Gauge/ - Americká káblová miera, používaná v USA, Kanade a v Ázii,
ale vzľadom na previazanosť trhov sa často vyskytuje aj v európskych katalógoch.
Číslo AWG je odvodené od počtu operácií pri výrobe vodiča. Vyššie číslo značí menší priemer vodiča a udáva sa v palcoch /inch/. V elektronike sú najbežnejšie čísla AWG18 až 28. 

DIN  /Deutsche Industrie Normen/ - Nemecké priemyselné normy

Dioptria - Zväčšenie – vzájomný vzťah: Dioptr. = (Zv – 1) x 4,    Zv = (Dioptr./4 ) + 1

DPS  -  Doska plošných spojov

EPA /Enviromental Protection Agency/

EOL  / End of life/  Označenie pri produktoch, ktorým z nejakého dôvodu končí životnosť k uvedenému termínu. 

ESD  /Electro Static Discharge /

HSS  /High Speed Steel/  Označenie pre vrtáky z rýchloreznej ocele, vyrobené z jedného kusu. Sú vhodné na vŕtanie farebných kovov, ocele, dreva a plastov.

IEC  /International Electrotech. comission/

ISO   /International Standard Organisation/  -  Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

KBÚ - Karta bezpečnostných údajov. Výrobcovia v nej uvádzajú obsah nebezpečných látok vo výrobku.

Krimpovanie /Crimp/  -  Spojenie kontaktu a vodiča lisovaním. Krimpované spoje sa vyznačujú pevnosťou, spoľahlivosťou, odolnosťou voči vibráciám a sú vhodné do veľkosériovej výroby, okrem iného, v automobilovom priemysle.

MHDMindestHaltbarkeitsDatum  - minimálna trvanlivosť, t.j. dátum, do ktorého výrobca ručí za bezchybnosť tovaru pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.  Príklad: SMT pasty.

MSDS - Material safety Data Sheet: Medzinárodné označenie pre kartu bezpečnostných údajov /KBÚ/  

MTBF  /Middle time between failure/  -  Stredná doba medzi dvomi poruchami.

NIST /National Institute of Standards and Technology/  Americká obdoba nášho metrologického ústavu/.

Obsolete  -  Zastaralý, nedostupný, vyradený z výroby...  Dôvody: Technologický pokrok, zmena noriem, zánik výrobcu, atd...  Obsolete produkty je často možné zaobstarať, avšak za podstatne vyššie ceny, oproti pôvodným.

OEM  / Original Equipment Manufacturer/  Skratkou OEM sa označujú výrobcovia, resp. výrobky týkajúce sa hromadnej výroby. OEM ceny sú obyčajne značne lepšie, ako bežné katalógové ceny. OEM výrobky nie sú určené na predaj koncovým odberateľom, ale len ďaľším spracovateľom, prípadne distribútorom.

ppm /Parts per Million/ - Skratka vyjadruje počet dielov, ktoré pripadajú na 1 milión.
Napr.chybovosť max. 20 ppm znamená, že v sérii 1 mil. ks výrobkov môže byť chybných max. 20 ks.

RMA  / Return Merchandise Authorisation /  Tlačivo so zákl. údajmi, ktoré vyplní odberateľ, ak vracia tovar z ľubovoľných dôvodov dodávateľovi. Dodávateľ po súhlase s vrátením tovaru poskytne odberateľovi  jedinečné číslo RMA, ktoré treba doplniť do tlačiva a uviesť ho aj na obale zásielky. 
Pokiaľ sa uvedený postup nedodrží, dodávateľ nie je povinný vrátenú zásielku prevziať.    

RMS     /Root Mean Square/                 

RPN  /Reverse Polish Notation/ - Obrátená poľská logika: Systém zápisu dlhších mat. výrazov bez použitia zátvoriek, čím sa pri výpočtoch kalkulačkou ušetrí takmer 1/3 krokov. Tento algoritmus  bol použitý v prvej vreckovej vedecko-technickej kalkulačke na svete s trig. a exp. funkciami, HP35. Výrobca ho používa v niektorých svojich modeloch dodnes.  / Systém popísal prvý krát  poľský matematik Jan Lukasiewitz. /

SMD  / Surface mounted Devices/ - Prvky určené pre povrchovú montáž

SMT  / Surface mounted Technlogy/ - Technológia povrchovej montáže

SPDT /Single pole, double throw/  +  SPST /Single pole, single throw/
          + DPDT  / Double pole, Double throw/