WELLER - technika pre bezolovnaté spájkovanie

WELLER - technika pre bezolovnaté spájkovanie

WELLER - technika pre bezolovnaté spájkovanie

 

WDFirma WELLER je na Slovensku dobre známa a jej zariadenia používa väčšina renomovaných výrobcov elektroniky. Atribútom jej výrobkov sú vysoká kvalita, dlhá životnosť a spoľahlivosť, aj v najnáročnejších podmienkach. Novou výzvou posledného obdobia bol prechod na bezolovnaté spájkovanie, ktorý priniesol rad technologických problémov. Odpoveďou firmy WELLER bol nový typový rad spájkovacích staníc WX, vrátane príslušenstva, a špičkové opravárenské pracovisko WXR 3.

Ručné spájkovanie, dospájkovanie a opravy DPS sú napriek neustálemu rozširovaniu technológie SMD dnes rovnako aktuálne, ako v predošlých rokoch. Nároky na kvalitnú spájkovaciu techniku sa však neustále zvyšujú jednak z hľadiska používania bezolovnatého cínu, a jednak z hľadiska tlakov na zvýšenie produktivity a na opakovateľnosť technologických procesov spájkovania. Výrobca preto obohatil nové modely radom inovácií a niekoľkými novými užitočnými funkciami.

Nové stanice radu WX, vyvinuté predovšetkým pre priemyselnú výrobu, a opravy, sú riadené mikroprocesorom. 
1-kanálová spájkovacia a opravárenská stanica WX 1 s výkonom 200W je vhodná pre pripojenie všetkých spájkovacích nástrojov série Weller WX do 200 W. 
Ku spájkovacej stanici WX 2 možno pripojiť všetky spájkovacie nástroje série Weller WX do 200 W, alebo simultánne pripojiť dve 120 W spájkovacie perá. Okrem toho možno k nim pripojiť rad ďalších nástrojov, ktoré si stanica automaticky rozpozná a adekvátne prispôsobí reguláciu teploty.

 

Napájacie jednotky WX 1  a WX 2 (na obrázku) sú určené okrem štandardných nástrojov aj na pripojenie mikropera WXMP a mikropinzety WXMT, ktoré si vyžadujú extrémne rýchlu reguláciu teploty. Teplota hrotu sa nastavuje dvomi tlačidlami v rozsahu 50 až 550 °C, a je zobrazovaná na veľkom LCD displeji. 

Všetky stanice WX majú jednoduchý prístup k menu s nasledovnými funkciami, ktoré sú indikované na displeji: 

  • STANDBY - Funkcia pohotovostného režimu umožňuje znížiť teplotu až na 50 °C.
  • OFF - Po nastavenom čase nečinnosti v rozsahu 0 až 99 min. sa spájkovačka automaticky vypne. Čas nečinnosti nesúvisí s časom pohotovostného režimu.
  • OFFSET - Funkcia teplotného ofsetu umožňuje zmeniť zobrazovanú teplotu na displeji o +/- 40 °C, tak aby bola zobrazená skutočná teplota nameraná na hrote. Je to vhodné pri použití masívnejších , alebo dlhších hrotoch.
  • SETBACK - Čas návratu do pohotovostného režimu je nastaviteľný v rozsahu 0 až 99 min.
  • WINDOW - Obmedzenie rozsahu teploty. Po uzamknutí teploty môže operátor meniť nastavenú teplotu len v povolenom rozsahu.
  • LOCK - Stanicu možno uzamknúť tak, aby sa jej nastavenie nedalo zmeniť.
  • °C / F - Poslednou funkciou je prepínanie medzi stupňami °C a F.
  • Funkcia kalibrácie - Táto funkcia umožňuje kontrolu presnosti teploty spájkovačky a vyrovnanie prípadných odchýlok.
  • Identifikácia (ID číslo) - Pri používaní viacerých jednotiek WD možno každú jednotku na identifikáciu označiť číslom.

Antistatická digitálna 3-kanálová spájkovacia a opravárenská stanica WXR 3 najmodernejšej techológie s možnosťou pripojenia všetkých spájkovacích a odspájkovacích nástrojov série Weller WX do 420 W (600 W). WXR 3 je všestranne použiteľná opravárenská stanica na profesionálne opravy na elektronických montážnych zostavách najnovšej technológie, v priemyselnej výrobe, ako aj v opravárenskej a laboratórnej oblasti.