GRÄSSLIN

Ovládacie prvky času a energie.

- podľa času, teploty, osvetlenia a udalostí, 
- v priemysle, podnikaní a v domácnostiach

- elektroinštalačné časové a svetelné spínače, 
- priestorové termostaty a počítadlá prevádzkových hodín. 


Značka Grässlin znamená najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť. Zodpovedá technicky perfektnému riešeniu. Znamená súlad s potrebami človeka a prírody.

Ponukový katalóg inteligentných spínačov Grässlin nájdete na stiahnutie v sekcii Katalógy