• Úvod >>
  • Kalkulačky Hewlett Packard

Kalkulačky Hewlett Packard

Firma Hewlett Packard v r. 1972 ako prvá na svete uviedla na trh vedecko-technickú vreckovú kalkulačku, ktorá obsahovala trigonometrické a množstvo ďaľších zložitejších funkcií, ktoré boli dovtedy výsadou len stolových kalkulačiek a väčších počítačov.
Ďalší vývoj viedol ku vzniku vyšších modelov, vyznačujúcich sa mimoriadnou výkonnosťou, presnosťou, spoľahlivosťou a samozrejme možnosťou programovania.
Modely v našej ponuke patria medzi absolútnu špičku medzi vreckovými kalkulačkami a pritom za prijateľné ceny.
Sú určené vedeckým  pracovníkom, výskumníkom, technikom, učiteľom a študentom v ľubovoľnej oblasti. Za povšimnutie stojí voliteľná logika RPN u niektorých modelov, ktorá umožňuje zápis zložitých výrazov bez zátvoriek, čím sa ušetrí 20 až 30% operácií.
Samostatnú skupinu tvoria  kalkulačky  špeciálne určené pre ekonómov a vôbec pre každého, kto sa zaoberá finančnými operáciami.