LCR200 - Merač pasívnych komponentov LCR

Prístroj LCR200 meria indukčnosť, kapacitu, impedanciu, ohmický odpor, činiteľ kvality - Q, stratový činiteľ – D, ekvivalentný sériový odpor – ESR a fázu θ.

Cena s DPH:
275,94 €
Cena bez DPH:
229,95 €
 
Obj. číslo:
LCR200
Dostupnosť:
Na sklade
-+

LCR200 - Merač pasívnych komponentov LCR

◾Dvojité zobrazovanie. 20.000/2.000 čísiel, podsvietený displej
◾Sériový, alebo paralelný náhradný obvod
◾Volitelná frekvencia pri meraní: 100Hz,120 Hz ,1 KHz, 10kHz, 100kHz
◾Voľba rozsahov: automatická, alebo manuálna
◾Zobrazovanie min. max. a priemernej hodnoty až do 3.000 meraní
◾Možnosť relatívneho merania oproti hodnote zaznamenanej v pamäti
◾Mimotolerančné meranie súčiastok: Prístroj signalizuje akusticky a opticky v prípade, že hodnota meranej súčiastky je mimo povolenej kladnej a zápornej tolerancie zadanej v pamäti.
◾Tolerančná odchýlka v percentách: Prístroj udáva tolerančnú odchýlku v oboch smeroch od ľubovoľnej referenčnej hodnoty uloženej v pamäti. Možná je aj priama voľba štandardných odchýlok 0,25%, 0,5%,±1%, 2%, 5%, 10% a 20% +80-20%.
◾Možnosť kalibrácie pri otvorenom a uzavretom vstupe.
◾Prepojenie s PC cez RS232-C, vyhodnocovací software /WINDOWS/
◾Napájanie: batéria 9V, alebo zo sieťového adaptéra 153220 – objednáva sa zvlášť.
◾K prístroju je možné doobjednať si meraciu pinzetu SMD – model LCR203 a fixačný adaptér LCR205. /Cenová ponuka na vyžiadanie/

Podrobnejšie informácie o prístroji nájdete v prílohe Dokumentácia.

Dokumentácia k produktu

LCR200-Popis.pdf