EXTECH

S  EXTECHom odmeriate takmer všetko...

Firma EXTECH so sídlom vo WALTHAM – USA,  založená v r. 1970, vyrába vysokokvalitné prístroje pre meranie elektrických a neelektrických veličín. Výrobný program firmy sa člení do 24 kategórií, pričom každá z nich obsahuje viacero modelov od jednoduchých, až po vysoko sofistikované.
V r. 2007 sa firma stala dcérskou spoločnosťou fy. FLIR, svetového lídra v infračervenej technike. To malo okrem iného za dôsledok, že časť multimetrov a kliešťových prístrojov bola doplnená o patentované infračervené bezkontaktné meranie teploty povrchov, s laserovým zameriavaním. Táto kombinácia je mimoriadne praktická a teší sa veľkej obľube predovšetkým u servisných technikov v najrôznejších oblastiach priemyslu.
Mimoriadnu pozornosť si tiež zasluhujú endoskopy a videoskopy, ako aj rad ďaľších najmodernejších prístrojov.